KOMPLEXNÉ VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Sídlo a fakturačná adresa firmy:
KAROLINA EKONOM s.r.o.
Požnohospodárska 49
821 07 Bratislava


Mobil: +421 903 753 681
E-mail: info@karolinaekonom.sk


IČO: 36 353 949
DIČ: 2022184109
Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu: 2625132037/1100


Kancelária:
Podunajská 25 (budova spoločnosti Geos a.s.)
821 06 Bratislava

< úvod